Olgu Ülkenciler, (1981, İstanbul) Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Sanatçı, ilk dönem işlerinde, kendi toplumsal konumu çerçevesinde yetişkinlik, kadınlık, cinsellik, şehirlilik ve bireylik hâlleri ile yüzleşir. 2007 yılından sonra modern gündelik manzaralar, toplumsal bir eleştiri süzgecinden geçerek işlerine dâhil olmaya başlar. Sanatçı, seri halinde oluşturduğu işlerine düşünsel bir zemin seçer ve düşünceyi destekleyecek bir plastik tavır yaratır. Geometrik elemanlar, motifler ve tipografi gibi grafik unsurlarla beslenen resmini, hizmet ettiği düşüncenin eleştirel aksına göre renk ve teknik uyarlama ile geliştirir. Son yıllarda ise “yeniden inşa” ve “insan” meselelerine odaklanan sanatçı, “insansızlaştırma” üzerine kurulu postmodernist anlatıların bitişini “yeniden inşa” ve “yeni insan” kavramları üzerinden kurgular. “Zevkli Rezalet” (2013), “Das Fenomen” (2011), “Ev Kızı” (2009), “Made in Ülkenciler” (2006) isimli dört kişisel sergisinin yanında çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergide yer almıştır. Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.