Gizlilik Sözleşmesi

Türk Kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan, Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, Oteller Sokak, Hanif Binası, No: 1/A, Tepebaşı, 34430 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 556218 sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve e-posta adresi info@artonistanbul.com olan Art On İstanbul Danışmanlık ve Ticaret Oktay Duran (“Art On İstanbul”), hukuk düzenine uyumu kendine ilke edinmiş bir şirket olarak, başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuata uyum konusunda da azami özeni göstermekte ve topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, temel prensipler belirleyerek, bu prensiplerin uygulanması için kapsamlı çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, Art On İstanbul, KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek adına, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni oluşturarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ile, veri sorumlusunun ve -var ise- temsilcisinin kimliği, kişisel verilerinizin hangi kapsam ve şartlarda işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplama yönetimi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı hedeflemektedir.

Kişisel verileriniz, Art On İstanbul tarafından, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsam ve şartlarda ve de yasal sınırlar dâhilinde işlenmektedir.

I. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 3. maddesinde tanımlandığı şekliyle “veri sorumlusu” sıfatıyla, Art On İstanbul tarafından işlenmektedir.

II. Yasal Dayanak

Kişisel verileriniz, Art On İstanbul tarafından, başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVKK ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Kişisel verileriniz, Art On İstanbul tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen aşağıdaki genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

IV. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Art On İstanbul tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir: 

V. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Art On İstanbul Türkiye tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Başlık IV’de yer alan amaçlarla, Art On İstanbul ile kurulan her bir iş/ ticari ilişkisi bakımından farklılık arz eden çeşitli sözleşmesel ve yasal sebeplere dayanılarak, kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Art On İstanbul’a ait İnternet Sitesi, çağrı merkezleri, diğer elektronik iletişim araçları, mobil uygulamalar, çerezler, sosyal medya ağları (Facebook, Instagram, Twitter, Google, Youtube, Linkedin, Spotify gibi) ve diğer işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve aktarımına yarayan araçlar ve mecralar ve de Art On İstanbul tarafından düzenlenen eğitim, seminer, fuar ve organizasyonlar vasıtasıyla, sözlü, yazılı ve görsel olarak toplanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, İnternet Sitesi, çerez (cookie) kullanan bir internet sitesidir. İnternet Sitesi, Art On İstanbul ile doğrudan veya dolaylı olarak iş/ ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişilere daha iyi hizmet verilmesi ve bu kişilerin abonelik ve üyelik işlemlerinden yararlanması adına, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartları dâhilinde gezinme bilgilerinizi işleyecektir. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında detaylı bilgi, İnternet Sitesi’ne ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Browserlar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin browserlara kaydedilmesi, browser ayarlarından çerezlerin engellenmesi seçeneğinin aktive edilmesi yoluyla engellenebilecektir. Çerez engelleme seçeneği browserlara göre farklılık gösterebileceğinden, ilgili browser için öngörülen çerez engelleme yolunun (Örneğin, Google Chrome’da “Sitelerin, çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin verme seçeneğinin” kapatılması yoluyla izlenmesini tavsiye ederiz. Browserınızdan daha önce kaydedilmiş mevcut çerezler de silinebilmektedir.). Hemen belirtelim ki, çerezleri reddetseniz de İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak İnternet Sitesi’nin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

VI. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Art On İstanbul tarafından, KVKK’nın amacına ve KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılma şartları dâhilinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Başlık IV’de yer alan amaçlarla, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan, Art On İstanbul’un mevcut/eski, hâkim ve bağlı şirketlerine, iştiraklerine, şubelerine, iş ortaklarına, pay sahiplerine, yöneticilerine, temsilcilerine, çalışanlarına, danışmanlarına (hukuki ve finansal danışmanlar dâhil), tedarikçilerine, bayilerine, alt yüklenicilerine, yardımcı kişilerine, haleflerine, seleflerine, Art On İstanbul ile aralarında herhangi bir sözleşme olup olmadığına bakılmaksızın Art On İstanbul’un ticari faaliyetlerini (iletişim, reklam, tanıtım, pazarlama, satış, dağıtım ve başka bir şekilde ticaret alanına çıkarma faaliyetleri dâhil) yürüten veya yürütülmesine katılan kişilere (verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti, kargo ve posta hizmeti, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi hizmeti, anket hizmeti ve kalite kontrol hizmeti alınan kişiler dâhil), Art On İstanbul’un başkaca bir ilişkide olduğu kişilere, Art On İstanbul ile arasında yönetimsel, sermayesel ve sözleşmesel açıdan organik bir bağ bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara (mahkemeler ve bakanlıklar dâhil) aktarılabilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, Art On İstanbul’un veya Art On İstanbul’un malvarlığının, Art On İstanbul nezdinde gerçekleşen birleşme, devralma, malvarlığı satışı, işletme devri, konsolidasyon veya tasfiye sonucunda kısmen veya tamamen yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan herhangi bir üçüncü kişi tarafından devredilmesi durumu da kişisel verilerinizin aktarılma yöntemleri arasında yer almaktadır. 

VII. Güvenlik

Art On İstanbul tarafından, kişisel verilerinizin korunması amacıyla SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme teknolojisi kullanılmaktadır. Microsoft Internet Explorer veya Mozilla Firefox gibi bir SSL (Secure Sockets Layer) ile uyumlu tarayıcı kullanarak kişisel verilerinizi gizli tutularak işlenmesini sağlayabilirsiniz. Belirtmek gerekir ki, Art On İstanbul tarafından güvenlik önlemleri alırken teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu gelişmeler göz önünde bulundurulmaktadır.

VIII. Seçme İmkânı

İnternet Sitesi üzerinden e-posta bilginizi paylaşarak üyelik işlemini gerçekleştirmeniz halinde Art On İstanbul tarafından sizlere, bildirimler/ bültenler gönderilmektedir. Ancak bu bilgilendirmeleri almaktan her zaman vazgeçme hakkınız olduğunu hatırlatmak isteriz. Bildirim/Bülten listesinde yer almak istemiyorsanız, size iletilen bildirim/bültenin en altındaki “unsubscribe/bültenden çık” butonuna tıklayarak istediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz

IX. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Başlık IX’da yer alan haklarınıza yönelik başvurularınızı açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik/ adres bilgilerinizi (ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk bilgisi, pasaport numarası veya -varsa- kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, -varsa- bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası) tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Art On İstanbul sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla Art On İstanbul’un işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen adresine ulaştırmanız yeterlidir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/ belirlenecek diğer başvuru yöntemleri saklıdır.

Başvurunuz, Art On İstanbul tarafından, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Bununla birlikte, başvurunuzun KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri anlamında bir ücret alınmasını gerektiren nitelikte bir başvuru olması halinde, bu başvurunuz için, Art On İstanbul tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/ belirlenecek tarifedeki ücret alınacaktır.