START London 2016

Basın Bülteni

15.09.2016 / 18.09.2016

Art On İstanbul, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan START London sanat fuarına, Evren Sungur’un solo seçkisi ile katılıyor. Saatchi Gallery’de 15 – 18 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda, Sungur’un farklı serilerinden örneklerle ilk kez izleyici karşısına çıkacak üretimleri yer alıyor.

Çalışmalarında temel olarak insanı konu edinen Sungur, kavramsal çerçevesini insanoğlunun doğası, evrimi, varoluşunun ve medeniyetinin sorgulanması olarak belirler. Bunlara bağlı olarak motivasyonunu, insanın davranışsal özellikleri, aklı ile içgüdüleri arasındaki çift karakterlilik, toplumsal düzeni belirleyici kadın-erkek ilişkileri, kuşaklararası rekabet ve kültürel/siyasal geçmişinden alır. Sungur’un resimlerindeki şiirsel olgu, figürlerinin kendi evrimine, yarattıkları medeniyetlere, yani varoluşlarına tezat olan içgüdüsel davranış ve reflekslerinin trajedisinden kaynaklanır.

Sungur’un işlerini alanında özgünleştiren, sanatın bütün kompozisyonel araçlarını ayrım gözetmeksizin zorlayarak kendine özgü sarsılmaz bir uyumla bir araya getirmesidir. Zaman, mekân, biçim ve renkle yakaladığı bu ahengi tarih, mimari, heykel ve resimle özdeşleştirerek medeniyeti tarif eder.
Türk ve dünya sanatı arasında açık uçlu bir diyalog geliştirmeyi amaçlayan Art On İstanbul, katıldığı sergi ve fuarlar ile temsil ettiği sanatçıları uluslararası platformlarda desteklemeye devam ediyor.

Sanatçı Hakkında

1980 yılında İstanbul’da doğan, Evren Sungur, lisans eğitimini 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Kurt Beers’ın 100 Painters of Tomorrow / Yarının 100 Ressamı isimli kitabında geleceğin sanatçıları arasında gösterilen Evren Sungur, çalışmalarına İstanbul Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam etmektedir.