Yaramız Türkülerimiz | Burak Bedenlier, Hera Büyüktaşçıyan, Canan Dağdelen, İpek Duben, Murat Germen, Serkan Taycan, Jochen Proehl, Johannes Wohnseifer

27.05.2015 / 05.09.2015 | Basın Bülteni

Art On Istanbul, “yaramız, türkülerimiz” isimli karma sergide farklı disiplinlerde çalışan sanatçıların çalışmalarını bir araya getiriyor. Ünlü Yunanlı şair Yannis Ritsos’un “Benzeşim” isimli şiirden alınan başlık, serginin şiirsel imge ile görsel imge arasında yeni ortaklıklar kurmayı hedefleyen yapısına gönderme yapıyor. Geçtiğimiz yıl, İlhan Berk’in şiir evrenine yoğunlaşan bir sergi de açan Art On Istanbul, bu kez ülkemizde ilk olarak Ritsos’un bir çalışmasının da yer alacağı sergiyle, günlük yaşamın farklı metaforlarına gönderme yapmayı hedefliyor.

“yaramız, türkülerimiz” farklı kuşaklara ait sanatçıların değişik tekniklerle gerçekleştirdikleri çalışmaları içerecek. Sergi nedeniyle Özdemir İnce tarafından yapılacak olan şiir okuması, Ritsos’un düş ve düşünce dünyası üzerinde “yara” kavramına yakınlaşacak.

“Yıldızlar karmakarışık sarnıçta
sarnıç eski avlunun ortasında
kapalı odanın aynası gibi.

Sarnıcın çevresinde güvercinler
ayın çerçevesinde çiçek saksıları kireçle boyanmış
yaramızın çevresinde türkülerimiz şarkılarımız.”

TANIK ŞİİRLER kitabından
Çevirenler: Özdemir İnce, Ioanna Kuçuradi