Karartma | Fırat Engin

02.05.2013 / 01.06.2013 | Basın Bülteni

Art On İstanbul, 2 Mayıs – 1 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek olan FIRAT ENGİN’in ‘KARARTMA’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Heykel, video, fotoğraf, neon, enstalasyon gibi farklı teknik ve medyumlarda iş üreten genç sanatçı Fırat Engin, ‘Karartma’ başlıklı sergisinde mekanı ve sergiyi bir bütün olarak ele alıyor; sergide yer alan işlerin her birini bir tema etrafında şekillendirerek, farklı teknik ve anlatımlarda görselliğe dönüştürüyor. ‘Karartma’ kavramı; üzerini örtme, gizleme, saklama, koruma anlamlarının yanı sıra sansür, kasvet gibi anlamları da çağrıştırması nedeniyle Engin sergiyi bu başlık altında değerlendiriyor.

Fırat Engin, günümüzde sansür uygulamalarının ve kavram çarpıtmalarının siyasi, ekonomik, kültürel vb. alanlarda en ileri düzey stratejiler halinde uygulanmaya başladığını düşünüyor ve bu fikir serginin çıkış noktasını oluşturuyor. İktidarın uyguladığı sansür stratejilerine açık olan toplumların, sosyo-kültürel, ekonomik ve sosyo-politik alanda edilgenleşmesi, edilgenleştirilmesi üzerine düşünceler üreten sanatçı, işlerinde bu temayı farklı materyaller üzerinden anlatıyor.

Sanatçı, galeri mekanının vitrininde yer alan ‘Eşit değildir’ adlı neon işi ile, toplum yapısındaki ve iktidarın topluma bakışındaki eşitlik anlayışını sorgularken, minimal bir estetik anlayışla da izleyiciyi sergiye davet ediyor. Sergide yer alan heykellerde; Engin, üzerinde papaz, vale vb. yerine iktidar sembollerinin yer aldığı iskambil kağıtları biçiminde kurguladığı işleri ile, (sistematik bir biçimde üst üste konularak oluşturulan kuleler ve/veya evler) bugünün dünyasına yön veren politikaların ne kadar kaygan bir zeminde durduğunun ve her an yıkılabilecek olduklarının altını çiziyor. İskambil kağıtlarının görselliğine sahip, parlak renkli heykellerde birer temsili imge olarak Barack Obama, Recep Tayyip Erdoğan gibi politik figürlerin stencilleri ile Nato ve Avrupa Birliği’nin bayrakları yer alıyor. Engin’in sergide yer alacak ‘Vaziyet Tespiti’ adını taşıyan videosunda ise, daktilonun sert vuruşlarını duyduğunuz 1950, 1966 ve 2011 yılında basılan TDK ( Türk Dil Kurumu) tarafından yayınlanan Türkçe sözlüklerdeki kavramların tanımlarının kıyaslaması yapılıyor. Yıllara göre farklılık gösteren tanımlar, iktidarın ırk, din, cinsiyet kavramlarına olan bakış açısını yansıtan çarpıcı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı sergide, özellikle gündelik hayatta evde sıklıkla kullandığımız nesneleri (ready-made), işlevlerini değiştirerek ya da sadık kalarak ama bir biçimde onları farklılaştırarak kurguladığı video heykellere dönüştürüyor.

Fırat Engin’in ‘Karartma’ adlı sergisi 2 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Art On İstanbul’da görülebilir.