İstanbul’da Gece | Nilhan Sesalan

08.09.2017 / 14.10.2017 | Basın Bülteni

Art On İstanbul, Nilhan Sesalan’ın “İstanbul’da Gece” isimli sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. 1990’lı yıllardan bu yana, çok sayıda uluslararası sempozyum ve bienale katılan, kişisel ve karma sergilerinin yanında kamusal alan heykel projeleri gerçekleştiren Nilhan Sesalan, iki yıl süren üretim sürecinin ardından “İstanbul’da Gece” sergisi ile son dönem üretimlerini, heykelleri kuşatacak bir atmosfer yaratan yerleştirmesiyle izleyiciye sunuyor.
Sergi, ismini, sanatçının karanlık imgesi üzerine yoğunlaşan düşüncelerinden ve “varoluşunun başladığı” kentten alıyor. Doğanın ve onun bir parçası olan insanın küresel ölçekteki köklü değişimine, sanatçının yaşadığı coğrafyanın sosyo-psikolojik ve kozmolojik yapısına ve bunu anlama çabasına içeriden bir bakışla bizi de ortak ediyor.
Güncel olayların uydusu olma girdabına kapılmadan, varlığını konumlandırdığı ortamın verilerine de yakın durabilen sanatçı, yapıtlarının üretim sürecini şöyle aktarıyor: "…Karanlığı anlamaya çalışırken ışığa ihtiyaç duydum. Tek başına karanlık, kendini bana tarif edemiyordu. Sanırım bu sebeple "İstanbul’da Gece" serisinde yıldızların peşine takıldım. Prehistorik dönemde, açık denizde, ormanda ya da çölde insanlığın yönünü belirleyebilmek için yıldızları takip etmesi gibi..."
Sesalan, şiirsel bir bakış açısıyla harmanladığı fikirlerini taş, bronz ve ahşabın yanı sıra, başka bir dili öğrenmek gibi gördüğü yeni tekniklerle maddeleştirirken, fikir ve madde arasında kurduğu bütünlüklü ilişkiyi de ortaya koyuyor.
"İstanbul’da Gece" sergisi ile sanatçı, doğayı ve insanı kendisinden uzaklaştıran karmaşadan arınarak sadeleşiyor ve izleyicide "İstanbul'la baş başa kalacağı, zamanlar arası bir hissediş uyandıracak" atmosferi yaratıyor.
Sergide yer alan Ahşabın Rüyası heykeli ise Erhan Gezen’in bu yapıt için tasarlayıp, desen anime tekniği ile hazırladığı video enstalasyonla, izleyiciye farklı bir deneyim olanağı sunuyor.
Nilhan Sesalan’ın taş, bronz ve ahşap heykelleri ile mekâna özgü yerleştirmesinden oluşan “İstanbul’da Gece” sergisi 8 Eylül – 14 Ekim 2017 tarihleri arasında Art On İstanbul’da görülebilir.