İNSANLIĞIN YILDIZININ PARLADIĞI ANLAR | OLGU ÜLKENCİLER

08.05.2018 / 09.06.2018 | Basın Bülteni | Broşür

Olgu Ülkenciler’in beşinci kişisel sergisi “İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar,” 8 Mayıs-9 Haziran 2018 tarihleri arasında Art On İstanbul’un Tepebaşı’ndaki mekânında görülebilir.
“İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar” sergisi, adını Stefan Zweig’ın kısa denemelerinden oluşan kitabından alıyor. Sanatçı, kitabın isminden hareketle, tarihin çarkını devrimden yana döndüren mihenk taşı niteliğindeki olaylar ve karakterler üzerinden bir anlatı kuruyor. Seçtiği olay ve karakterlerle insanlık tarihine aydınlık bir pencere açan sanatçı, resimlerinde, insanlığın uzayla ilk teması ve aydınlanmanın yolunu açan Fransız Devrimi gibi olayların yanı sıra köleliğe başkaldıran Spartacus, II. Dünya Savaşı’nda ülkesini terk etmeyi reddeden ve Leningrad Senfonisini besteleyen Şostakoviç gibi tarihe yön veren karakterleri konu ediniyor.
Sanatçı, seri olarak ürettiği resimlerinde, temel aldığı konuya uygun plastik teknikleri dönüştürüyor. Sergide yer alan resimlerin kompozisyonlarını, figür soyutlamaları, tipografik öğeler, dekoratif motifler ve propaganda afiş tasarımlarından yararlanarak kurguluyor. Figürlere ışık tutan gümüş ve varak kullanımlarının yanında karanlık tonlar, soğuk maviler, toprak renkleri ve parlak çizgisel müdahalelerle, işlediği zamanın ruhunu ön plana çıkarıyor.
Olgu Ülkenciler, ilk kişisel sergisinden bu yana çalışmalarında, mevcut düzeni ve kendisini dönüştürmeye çalışan özneye odaklanır; kitlelerin geçirdiği dönüşümleri ve dönüşümün merkezindeki insan fikrini ele alır. “İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar” sergisiyle sanatçı, genel bir pesimizmin hâkim olduğu günümüz dünyasına eleştirel bir cevap olarak, yine insanı ön plana çıkarır. Bireyin dönüştürücü etkisinin unutturulduğu ve insanın değerinin aşağı çekildiği bir zamanda, adeta “yeniden insan” diyerek, insanlığa dair ümitvâr bir tavır sergiler.

OLGU ÜLKENCİLER
Olgu Ülkenciler, (1981, İstanbul) Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Sanatçı, ilk dönem işlerinde, kendi toplumsal konumu çerçevesinde yetişkinlik, kadınlık, cinsellik, şehirlilik ve bireylik hâlleri ile yüzleşir. 2007 yılından sonra modern gündelik manzaralar, toplumsal bir eleştiri süzgecinden geçerek işlerine dâhil olmaya başlar. Sanatçı, seri halinde oluşturduğu işlerine düşünsel bir zemin seçer ve düşünceyi destekleyecek bir plastik tavır yaratır. Geometrik elemanlar, motifler ve tipografi gibi grafik unsurlarla beslenen resmini, hizmet ettiği düşüncenin eleştirel aksına göre renk ve teknik uyarlama ile geliştirir. Son yıllarda ise “yeniden inşa” ve “insan” meselelerine odaklanan sanatçı, “insansızlaştırma” üzerine kurulu postmodernist anlatıların bitişini “yeniden inşa” ve “yeni insan” kavramları üzerinden kurgular. “Zevkli Rezalet” (2013), “DasFenomen” (2011), “Ev Kızı” (2009), “Made in Ülkenciler” (2006) isimli dört kişisel sergisinin yanında çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergide yer almıştır. 
Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.