Açlık | Hüseyin Aksoylu

24.02.2015 / 04.04.2015 | Basın Bülteni

Hüseyin Aksoylu, ikinci solo sergisi “Açlık” ile insanın doğa ve toplumsal düzene uyum sağlama sürecinde yatan dinamikleri ve nedenselliği irdeliyor. Sanatçı, uzun bir süredir yanıtlarını aradığı bu insanlık sorunsalını, tuval, video, heykel ve bilgisayarla üretilen imaj gibi farklı medyumların olanaklarıyla araştırıyor.

İnsanın doğuştan sahip olduğu içgüdüleri ve zamanla geliştirdiği düşünce sistemi arasındaki çatışmayı mesele edinen sanatçı, insan eliyle yaratılan değerler sistemine uyum sağlamakla, içten gelen dürtüyü dinlemek arasında sürekli bir denge arayışını gözlemliyor.

Düşünmenin, sağduyu ve ortak akıl biçimlerinde içgüdüyü kontrol altına alarak insanı eylemsizliğe kadar sürükleyebildiği bu çatışma mekanizmasında, hayatta kalmak için yine temel içgüdülere dönülüyor. Sergiye de adını veren “açlık” vurgusu, insanı hayatta tutan en temel güdü olduğu gibi var olan potansiyelimize dönmek için duyduğumuz arzuyu da imliyor.