Crossroads 5 | Ahmet Çerkez, Burcu Erden, Erdal İnci, Onur Mansız, Nilhan Sesalan, Evren Sungur, Olgu Ülkenciler

05.07.2017 / 19.08.2017 | Basın Bülteni

Art On İstanbul, 11 Temmuz – 19 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ahmet Çerkez, Burcu Erden, Evren Sungur, Erdal İnci, Nilhan Sesalan, Onur Mansız ve Olgu Ülkenciler’in eserlerinin yer aldığı “Crossroads 5” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

“Crossroads” sergi serisi, Art On İstanbul’un kuruluş misyonuyla paralel olarak genç sanatçıların gelişimini desteklemenin yanında temsil ettiği sanatçıların pratiklerinde aldıkları yeni yolları izlemeye de olanak tanıyor. Serinin beşinci sergisi de galeri sanatçılarının en güncel üretimlerini sunarken yeni sezonda açılacak kişisel sergilerin bir önizlemesi olma niteliği taşıyor.

Sergide yer alan sanatçılardan Ahmet Çerkez yapıtlarında, insanı zihinsel yönüyle işliyor. Bez üzerine farklı tekniklerle gerçekleştirdiği, rastlantısal olduğu hissini veren lekeler, kafatası formları veya ölü doğa yansımaları kendilerine has özelliklerini yitirerek soyut nitelikler kazanıyorlar.

Heykel sanatçısı Burcu Erden, sergideki işlerinde işlev kaybı ve işlevsizleştirme gibi konuları temel alıyor. Sanatçının diptik ahşap heykeli, takım elbiseli iki erkek figürü gerçek bir insanın yarı boyutunda ele alarak, ölçeğin anlam üzerindeki etkisini araştırıyor. Figürleri biçimlendirmede kurgusal bir anlayış benimserken, yapıtın plastik öğeleri ve ahşabın modelajı gerçeklikle olan mesafenin daha da açılmasına yol açıyor.

Evren Sungur’un eserlerinde soyutlanmış insan figürleri kompozisyonun başat birer öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan Avcı 2 adlı eserinde figürler, yeni bir kimlik arayışıyla çetin çevre koşulları içinde ilerliyorlar. Sanatçı, dünyanın değişimi içinde atalarımızın avcı karakterlerine dönmemizi gerektirecek koşulların yaratıldığı yönündeki fikrini yansıtıyor. Sanatçının, kullandığı animasyon estetiği ile sevimli bir hale getirdiği ve bedensel bütünlüklerini bozup tekrar birleştirerek soyutladığı figürleri, geleceğe umutla bakarken, yaygın distopyaların bir illüzyon olabileceği ihtimalini öneriyor.

Erdal İnci, sergiye hareket, mekân ve zaman kavramları üzerine şekillendirdiği Otel adlı video eseriyle katılıyor. Sanatçı bir oteli çeşitli açılardan binlerce kare fotoğrafladıktan sonra bu kareleri fotogrametri tekniği ile üç boyutlu bir görüntüye çeviriyor. Binayı soyup katmanlarına ayırarak zamana ve hafızaya yönelik bakış açılarını çeşitlendiriyor.

Nilhan Sesalan, taş, bronz gibi yoğun güç ve emek gerektiren malzemeleri şairane bir bakış açısıyla yorumlayarak ortaya çıkardığı heykellerini “madde ve madde olmayanın birleştiği yerde” diyerek tanımlıyor. Sanatçının sergide yer alan taş heykeli Ormanda Bir Gece’de malzeme kendi doğal yapısından uzaklaşıyor. Taş, geometrik referansları olan soyut bir forma dönüşürken ortaya çıkan yeşil damarlar sanatçının doğaya dönüş arzusunu yansıtıyor.

Onur Mansız, beden, ten ve dokuyu merkeze alan sanatsal pratiğini hiperrealist bir teknikle sunuyor. Sanatçının kontrast renkler ve ışık-gölge kullanımı ile öne çıkardığı beden formu ile üzerine yansıttığı doğa imgelerinin bireylerin iç dünyalarındaki derinliğinin birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan Inertia adlı eserindeki el figürleri neden ve neye açıldığı belli olmayan duruşlarıyla bu derinliği destekliyor.

Olgu Ülkenciler, renk karşıtlıkları, tipografik ve illüstratif öğeler kullandığı eserlerinde toplumu kendi konumundan yola çıkarak bir eleştiri süzgecinden geçiriyor. Yeni İnsan serisinde kadın bedenini kullanarak, toplum içinde, toplumla şekillenen cinsiyet ve cinsellik gibi konulara değinirken kompozisyonun içine kattığı devrimci isimleri de karşıt tavrını yansıtmak için kullanıyor. Ülkenciler’in Miğfer serisinde koruyucu ve gizleyici özellik taşıyan bir savaş giysisi olarak miğfer imgesi toplumun etkisi altında kalan bireyi işaret ediyor.

Yaz döneminde programına ara vermeyen Art On İstanbul, Salı – Cumartesi 10:00-19:00 saatleri arasında ziyarete edilebilir.

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 10.00-19.00