Çocuklar İçin Sanat Tarihi

Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi destekleme hedefiyle çocuklar ve yetişkinler için sanat tarihi eğitimleri programlayan Art On Akademi, Ekim itibariyle Art On İstanbul’un Şişhane’deki mekânında başlıyor. Sanat tarihçisi Nihal Elvan Erturan tarafından hazırlanan “Çocuklarla Sanat Tarihi” atölye çalışmaları 5-8 yaş aralığındaki çocukları, mağara resminden günümüz sanatına uzanan sanat tarihinin uzun ve heyecan verici öyküsünü keşfe çıkarıyor. Yetişkin eğitimleri ise 1850’lerden günümüze, Modernizm ve sonrası ile Çağdaş Sanata odaklanıyor.

TA-DAAA!* ÇOCUKLARLA SANAT TARİHİ

“Çocuklarla Sanat Tarihi” atölye çalışması ile mağara resminden günümüz sanatına uzanan sanat tarihinin uzun ve heyecan verici öyküsünü keşfe çıkıyoruz. İlk Çağlar, Mısır Uygarlığı, Antik Yunan ve Roma Uygarlığı, Orta Çağ, Rönesans, Barok-Rokoko ile 19. ve 20. yüzyıl Modernizm ve sonrası dönemler, eğlenceli bir anlatım ve atölye çalışmaları ile sunuluyor.

Bu atölye programı, sanat tarihçisi Nihal Elvan Erturan tarafından sanat ve sanat tarihinin, eğitimin temel taşlarından biri olduğu düşüncesinden yola çıkılarak hazırlandı. Eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bu çalışma ile çocuklar,
– Atölye çalışmalarında sanat tarihinin farklı dönemlerine uyarlanan uygulamaları çalışmalarla, çizim, heykel, seramik, mozaik, baskı, kolaj, enstalasyon/yerleştirme gibi farklı teknikleri, değişik malzemelerle deneyimliyor.
– Üretirken sanatın tarihini öğreniyor.
– Yaratıcılığın çağlar boyu nasıl dönüştüğüne tanıklık ediyor, yaratıcılıklarının sınırlarını genişletiyor.
– Küçük yaşlardan itibaren sanat kültürü ve estetik bilinci oluşturma konusunda ilk adımlarını atıyor.
– Farklı kültürlerin sanat aracılığıyla; yenilikçi, özgür düşünme, duyarlı olma gibi konularda sunduğu zenginliklerle tanışıyor.

*Ta-Daaa! Bir buluş, merak ve heyecan anını ifade eden nida.

Program

1. Seans: İlk Çağlar / Mağara Duvarlarına Resim Yapılır mı Hiç? Gelin Deneyelim!
2. Seans: Mısır Uygarlığı / Hiyeroglif – Papirüs – Piramit! Bunlar da ne?
3. Seans: Eski Yunan ve Roma Uygarlığı / Tanrı/ça/lar Atölyesi’nde Neler Var Neler?
4. Seans: Orta Çağ / Prenses ve Şövalyelerle Masalsı Bir Çağ.
5. Seans: Orta Çağ’da Doğu’ya Bakış / Çok Minyatür Bir şeyler!
6. Seans: Rönesans Dönemi / ‘Rönesans Çocuğu’ olur muyum?
7. Seans: Barok ve Rokoko / Kıvrım Kıvrım Çizgiler (S ile C)
8. Seans: Empresyonizm / Doğadayım Artık. Bütün Renkler Benim!
9. Seans: Kübizm / Modern Sanat Başımı Döndürüyor!
10. Seans: Güncel Sanat / Ben yaptım oldu!


Nihal Elvan Erturan

1994’de Ankara Anadolu Lisesi’ni, 1998’de Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Bu yıllarda, Niğde Andaval Konstantin ve Helena Kilisesi kazısına ve Kapadokya Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzey araştırmalarına katıldı. 2001'de Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Zeynep Yasa Yaman danışmanlığında 'Türk Plastik Sanatları'nda Otodidakt ve Naif Sanat, Çocuk Yaratıcılığı (1950-1960)' başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2000-01 arasında yönetmen Yavuz Özkan’ın asistanlığını yaptı. 2002-03 arasında İMKB Ankara Sanat Galerisi Yöneticisi olarak çalıştı. 2003-05 arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta; Sermet Çifter Salonu Sorumlusu ve Sergi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2005-06 arasında Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde yönetici olarak çalıştı. Çok sayıda sergi kitabı ve katalogu hazırladı. Çağdaş sanat üzerine yazıları yayımlandı. 2015’ten beri Borusan Contemporary’de yetişkinlere yönelik ‘Çağdaş Sanat Okumaları I ve II’ seminerlerini veriyor.

Çocuklara yönelik yayınlarda ve sanat organizasyonlarında yazar ve danışman olarak yer aldı. 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde danışmanlık yaptı, bienalin eğitim programlarında çocuklar için sanat tarihi seminerleri düzenledi.


Detaylı bilgi ve kayıt için:

Art On İstanbul
Sevda Süzer
0212 259 15 43
sevda@artonistanbul.com