Çağdaş Sanat Seminerleri

Art On Akademi | Bahar Dönemi
Çağdaş Sanat Seminerleri

Eğitmen: Nihal Elvan Erturan
Perşembe, 19:30-21:30

Art On Akademi, bahar dönemi Çağdaş Sanat Seminerleriyle, belirli temalar çerçevesinde sanat tarihinden seçilen örneklerle, sanat eğitimini her seviyeden katılıma açık, keyifli bir sürece dönüştürüyor.

15 Mart: Sanatta İnsan Bedeni

Henri Matisse’in dansçılarından Rodin’in “Düşünen Adam” heykeline, Manet’in Olimpia’sından Abramovic’in performanslarına insan bedeninin sanatta nasıl kullanıldığına bakıyoruz.
İnsan bedeninin tarih içinde farklı açılardan ele alınışının ilham verici örneklerini görüyoruz.
 
22 Mart: Sanatta Mekânın Evrimi

İki boyutlu bir yüzey üzerinde mekân, alan, perspektif nasıl yaratılmıştır sorusuna cevap arıyoruz. Üç boyutlu yanılsama yaratmanın peşinde, perspektif, ışık ve gölgenin kullanımına ve yüzyıllar boyunca geçirdiği dönüşümlere odaklanıyoruz. Edvard Munch’tan Picasso’ya, Monet’den Chirico’ya pek çok sanatçının yapıtları üzerinden “mekân” kavramı üzerine düşünüyoruz.
“Mekân” kavramını farklı açılardan değerlendirerek çok yönlü düşünme yeteneğimizi güçlendiriyoruz.
 
5 Nisan: Düşünce Sanata Nasıl Girdi?

Düşüncenin sanatın alanına nasıl girdiğini ve sanatsal malzemeyi nasıl değiştirdiğini öğreniyoruz. Sanat tarihinin içinde kilometre taşlarına bakarak zihin açıcı bilgiler ediniyoruz.

12 Nisan: Sanatta Soyutlama

Soyutlama kavramının bilimde ve sanatta başat unsur olmasının nedenlerini inceleyeceğimiz bu derste özellikle Modern sanatın başrol oyuncusu soyut sanatın kökleri, doğuşu ve zaman içindeki farklı yorumlarına ilişkin bir bakış kazanıyoruz. Empresyonizmden Soyut Ekspresyonizme, Süprematizmden De Stijle soyutlama eğilimlerinin felsefesine değiniyoruz. Soyut sanatı tanıyor ve anlamlandırıyoruz.

1 modül: 100 TL
4 modül: 350 TL

Detaylı bilgi ve kayıt için: nazli@artonistanbul.com